Báo giá thiết kế | Hacked By ./Exot Gans
Hacked By ./Exot Gans

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ (Thiết kế kiến trúc) Nội dung Gói tiết kiệm Gói bổ xung Gói cơ bản Gói mở rộng Gói chuyên nghiệp Gói Cao cấp  – Tổng thời gian thiết kế 55 ngày 45 ngày 35 ngày 25 ngày  – Thời gian lập hồ sơ sơ bộ (giai đoạn 1) 25 ngày 20 ngày 15 […]

Read more